o nás/ about us

 informace o Alici a Veronice/ Informations about Alice and VeronikaJógu jsem měla možnost studovat s různými učitelkami a učiteli, nejsoustavněji a doposud s Lenkou Kýrovou a nyní také s Borisem Georgievem ve Vídni a Matějem Jurenkou při jeho cestách na Slovensko a do Čech.. V českém prostředí mě ovlivnili i další učitelé: Laura Kratochvílová, Andrea Smékalová a Dalibor Štědroňský. Pravidelně se účastním workshopů se zahraničními lektory (z ashtangistů: Boris Georgiev, Andrew Eppler,  Kamal Singh, Danny Paradise, Kristina Karitinos-Ireland a Dylan Bernstein). Absolvovala jsem také kurzy jógové terapie u Lucie Koenigové, ze kterých jsem si odnesla do dynamické praxe hodně podnětů, především větší citlivost pro subtilní stránky jógy.
Praktikuji dynamickou jógu. Kostru mé praxe tvoří ashtanga vinyasa jóga a v různých životních obdobích je i jejím srdcem. Takové období (znovu)zažívám od jara tohoto roku. Inspiruji se i dalšími styly dynamické jógy, blízké je mi pojetí, které rozvíjí Shiva Rea a její žák Simon Park, s nímž jsem měla možnost cvičit v červnu tohoto roku na workshopu v Bratislavě. Únor 2011 jsem strávila v Mysore v Indii, kde jsem praktikovala ashtangu vinyasu (u Ajaye Kumara v Sthalam8) a záklonové pozice (u Vinaye Kumara v Pranavashya Institute), věnovala jsem se také studiu dechových technik (pranajáma) a filosofie jógy (především Patanjaliho súter).
Lekce, které vedu, jsou pevně spjaté s mou vlastní praxí. V centru stojí dynamická jóga s plynulými přechody mezi pozicemi, vedle jógových ásan zařazuji také jógové  krije, tedy jednoduché sestavy pohybů, které umožňují prozkoumávat souhru pohybu a dechu, vedou k jejich vyladění a zároveň k jemnému protažení těla a rozproudění energie. Mé znovuponoření do ashtanga vinyasa jógy se odráží také v lekcích, které v současné době učím a kde ashtanga převažuje. Zkouším různé podoby jak ji oživovat v lekcích a kromě vedených lekcí první série mám v rozvrhu i lekce ashtanga flow (lekce vinyasy, postavené na pozicích začleněných do 1série a vybraných pozicích 2-3 série) a jógové dílny, ve kterých soustředěně a hravě prozkoumáváme technické i prožitkové stránky určitých typů ásán.
Pobyt v Mysoru představoval také začátek přátelství a spolupráce s Veronikou Švecovou. Obojí vyústilo v založení Yoganauta, společného prostoru pro učení, cvičení, diskuse a pořádání workshopů s těmi, o kterých si myslíme, že bychom si s nimi v Praze měli mít možnost a radost zacvičit.

Alice had opportunity to study yoga with many different teachers in Czech Republic ( the most systematically till now with Lenka Kýrová) and with others great teachers form abroad. She also has been in Mysore, South India in winter 2011, where she beside asana studied pranayama and yoga sutras of Patanjali. She is practicing mainly ashtanga vinyasa yoga, but she also gets her inspiration from other dynamic yoga styles. Her lessons are tightly bind to her personal practice. She is focusing mainly on dynamic yoga with smooth transitions between asanas. You can also find many yoga kriyas in her classes as well as very simple "vinyasa" sequences that stress the emphasis on harmony between breath and movement leading to gentle strech of body and flowing of enery.
Facebook page of Alice Po několika marných pokusech začít s jógou jako teenager podle knihy (Iyengarova metoda, Lysbeth) jsem se daleko později dostala na lekce ashtanga vinyasa jógy (Andrea Smékalová, Dalibor Štědronský).
Ashtanga vinyasa mě uchvátila natolik, že jsem absolvovala několik workshopů (např. Danny Paradise, Boris Gueorguiev, Dalibor Štědronský, Andrew Eppler, Sheshadri) a studijních pobytů (Mysore, jížní Indie: 2009-2010 Sheshadri, 2011 Ajay Kumar) s několika výbornými učiteli této metody.
Později jsem začala objevovat i "ne-ashtangistické" perspektivy, jako například přístupy jógové terapie (Lucie Konigová) a jiné dynamické jógové přístupy (např. Vinay Kumar a jeho prana vashya jóga, s kterým jsem absolvovala studijní pobyty v roce 2009-2010 a 2011).
V roce 2007 jsem díky Borisovi G. zkusila první lekce acrojógy a od té doby jsem navštívila několik acroyoga workshopů a immersion, které mi vždy připomenou a připomínají jak důležitá je hravá a komunitní stránka jógové praxe.
V roce 2011 jsem v zahraničí navštívila několik lekcí anusara jógy pod vedením Sianny Shermann a ostatních učitelů. Tato zkušenost ve mě probudila hlubokou zvědavost po studiu této speciální metody a přístupu a zároveň jsem dostala možnost nasměrovat moji vlastní budoucí praxi a učení podobným směrem. 
V současné době studuji metodu anusara jógy (především Noah Mazé) a připravuji se na první stupeň certifikace a dále jógovou terapii v programu Svastha Yoga Therapy (tradice "pozdního" Krishnamacharyi).
Veroniky webová stránkaAfter several unsuccessful attempts to start practising yoga in teenage years (with books of Iyengat method and Lysbeth) I was brought to ashtanga vinyasa classes much more later (Andrea Smekalova, Dalibor Stedronsky).
I was deep immersed in ashtanga vinyasa yoga so I took many workshops with some of the best teachers of this method (e.g. Danny Paradise, Boris Gueorguiev, Dalibor Štědronský, Andrew Eppler, Sheshadri) and stayed for long-term study in Mysore, South India (2009-2010 with Sheshadri, 2011 with Ajay Kumar).
After some time I was also exploring some other approaches like yoga therapy (Lucie Konigová) and different dynamic yoga styles (e.g. Vinay Kumar and prana vashya yoga with whom I studied in 2009-2011 in India).
In 2007 I first tried acroyoga class with Boris G. and since then I was at several workshops and immersion of acroyoga that always reminded me of playful side of every yoga practice.
In 2011 I took anusara yoga classes under guidance of Sianna Shermann and other anusara teachers. This experience has awaken deep curiosity of this method and yoga approach. It also shows me possibility of my future personal practise and way of teaching.

In present days I´m continuing with my study of anusara method (mainly with Noah Mazé) and yoga therapy in program of Svastha Yoga (in tradition of Krishnamacharya).
I´m teaching publicly since 2008.
Veronika´s web site