čtvrtek 12. července 2012

ACROYOGA WORKSHOP Winni + Sophia Ruhs

For more informations on acroyoga workshop in Prague with Winni and Sophia Ruhs go below!
 .............................

Dámy a pánové....připravte se znovu na runway ke startu směrem do nekonečných výšin!
Do Prahy zavítají další oficiální učitelé akro-jógové metody (www.acroyoga.org).Myslím, že tento workshop bude unikátní v tom, že Winni a Sophia jsou jednak manželé, a druhak jsou oba velice zkušenými jogíny, ale i "body workery"-nejenom maséry pracující s tělem a dechem

Workshop je rozdělený na tři části: v pátek si krátce představíme to, co pak plně rozvineme v průběhu soboty (více terapeutického létání, thajské masáže) a neděle (akrobacie, létání zaměřené na inverze a přechody). Doporučuji jít na celý workshop, ale kdyby Vám cokoli bránilo navštívit ho komplet, můžete jít i na jeho jednotlivé části (pozor, pokud jste nováčci, tak neděle není moc vhodná k začátku).


Let the soul soar  (Povzneste svou duši): workshop akro-jógy s Winnim a Sophií Ruhs
AcroYoga spojuje duchovní moudrost jógy, milující laskavost thajské masáže a dynamickou sílu akrobacie. Tyto tři starodávné techniky formují tuto praxi, která kultivuje důvěru, spojení a hravost. Tento workshop je otevřený všem úrovním pokročilosti-od naprostých začátečníků až po zkušené (Acro) jógíny. Přijďte sami anebo s kamarádem!


Pátek
LOVE, LIGHT FLIGHT (Láska, lehkost a letání): 18:30-21:30

Přijďte objevit magickou akro-jógu, v které objevíte svůj nejvyšší potenciál. V akro-józe se kloubí hravost akrobacie a ozdravné dotykové techniky -oba přístupy překlenují individuální praxi a otevírají prostor sdílení praxe s druhými. V tomto přípravném workshopu si představíme základy praxe akro-jógy, která zahrnuje partnerské ásány, kruhovou ceremonii, akrobacii a terapeutické létání společně s thajskou masáží. Přijďte s otevřený srdcem a se zvědavostí, jaké to je létat!

Sobota
SACRED TOUCH (Posvátný dotek): 10:00-18:00 (13:00-15:00 pauza na oběd)

Objevíme ozdravné a lunární aspekty akro-jógy, když se v sobotním workshopu ponoříme do tajů thajské masáže a terapeutického létání. Propojením s dechem a srdcem budeme schopni radostného spojení s ostatními. Thajská masáž, neboli „Nuad“, znamená „léčivý dotek“ a je typem pasivního jógového cvičení a harmonizační masáže. Přenesením těchto léčivých technik směrem nahoru do vzdušného prostoru vstoupíme do oblasti terapeutického létání. Náš partner bude létat za podpory našich nohou a paží a za pomocí gravitace zakusí hluboké rotace a protažení. Páteř se prodlouží a napětí, které se usazuje především v ramenou a zádech se uvolní. Létání může být transformující zážitek, protože vyžaduje důvěru, odevzdání a přijímání. „Bázování“ nám pomůže zakusit zakořenění, spojení se zemí, stabilitu, vnitřní klid a pevnost. Užijte si božský tanec přijímání a dávání, nádechu a výdechu a naučte se prohlubovat důvěru v jiné a v sama sebe.


Neděle
YOGA IN THE AIR (Jóga ve vzduchu): Meditace v pohybu s létáním a inverzemi 10:00-18:00 (13:00-15:00 pauza na oběd)
Skrz různé typy jógy a partnerského cvičení se naučíme přinést pozornost do každé buňky a vytvořit tak jednotu našeho těla. Posílením našeho centra zažehneme oheň čakry solar-plexu. V tomto transformujícím ohni budeme schopni vzdát se toho, co už nám neslouží a utvoříme tak místo pro sebedůvěru, radost a svobodu. Podpora našich partnerů nás povzbudí ke zkoušení nových pohybů a rozšíří náš potenciál, naučí se skutečně létat a dělat věci, které jsme považovaly za nemožné. Inverze budou hlavním tématem dne: síla, správné provedení a bezpečnost za pomocí „spottera“-osoby, která nás bude jistit-nám dovolí užít si tanec na hranici akrobacie a jogínské elegance. Dostaneme se do nových oblastí pohybu tím, že známé jógové pozice provedeme ve vzduchu. Pro mírně pokročilé a pokročilé studenty budou připraveny rozmanité variace a vzdušné přechody mezi pozicemi.Den zakončíme thajskou masáží , která v nás probudí milující, laskavé a přijímací kvality a přivede nás blíže do stavu harmonie.Učitelé: Sophia a Winnie jsou jogíni, "bodyworkeři" a nomádi cestující po celém světě. Oba jsou učitelé jógy (hatha jóga, vinyasa flow a AcroYoga®) a thajské masáže, kteří jsou schopni přenést radost a zkušenosti na své studenty hlubokým, přesto zábavným způsobem. Winnie a Sophia mají bohaté zkušenosti a jsou certifikováni druhým stupněm akro-jógy (AcroYoga) a mají svolení vyučovat tuto metodu a praxi od „zakladatelů“ Jenny Sauerklein a Jasona Nemera. Můžete je navštívit jejich profil na obecných webových stránkách věnovaných akro józe www.acroyoga.org nebo se podívat na jejich cestovní rozvrh na www.flyingyogis.com


Ceny workshopu:
brzké přihlášení a registrace do 3.10.2012: 2950 kč za celý workshop (studenti 2700 kč)
po 3.10. 2012: 3300 kč (studenti 3050 kč)

je možné přijít i na jednotlivé části (tj. v pátek, sobotu nebo neděli), případně mi napište
studentská cena je určena pro studenty denního studia (vysoká nebo střední škola)
pro registraci je nutné uhradit zálohu
počet míst je omezený, proto prosím neváhejte s přihlášením
veškeré informace, dotazy a přihlašování: yogini.veronika@gmail.com (případně 723641948)

LET THE SOUL SOAR AcroYoga Workshop with Winni and Sophia Ruhs
LOVE, LIGHT & FLIGHT: Introduction to AcroYoga
Friday 6:30 to 9:30 p.m.
Come discover the magical practice of AcroYoga where each individual is celebrated and invited to tap into his or her highest potential! By experiencing playful connection and healing touch with others we will let our inner child shine. In this beginners workshop we will be introduced to the fundamentals of the practice which include partner asana, circle ceremony, acrobatic and therapeutic flying and Thai massage. Come with an open heart and the curiosity to learn to fly!

 
SACRED TOUCH: therapeutic flying and Thai massage
Saturday 10 a.m to 6 p.m. With 2 hours lunch break from 1 to 3 p.m.
Come explore the healing and lunar aspects of AcroYoga with us as we dive deep into the healing traditions of Thai massage and flying therapeutics. By connecting with our breath, our heart, and our inner well of abundance we are able to joyfully connect with others. Thai massage, or "Nuad" means "healing touch" and is a type of passive yoga and harmonizing massage. Bringing the healing techniques of Thai massage into the air, we enter a realm of sacred touch called "therapeutic flying". Gravity's pull allows us to bring our flyer into deep twists and stretches, supported on our hands and feet. As the spine is allowed to elongate, tension especially in the shoulders and back is released. Flying can be a very transformational experience since it invites us to trust, let go, surrender and receive. Basing gives us a deep feeling of rooting into the ground and we experience more stability, inner quiet, and steadiness. Our nurturing qualities are awakened and by being fully present we are able to share from the heart, spreading healing energy and joy to others and ourselves. Enjoy the divine dance of giving and receiving, inhale and exhale and learn to deepen your trust in others and yourself.

 
YOGA IN THE AIR: Moving meditations with flying and inversions
Sunday 10 a.m to 6 p.m. With 2 hours lunch break from 1 to 3 p.m.

Through different yoga and partner exercises we will learn to bring awareness into every cell of the body and create a unity in the limbs. By strengthening our core, we will ignite the fire of our solar plexus chakra. In this transformational fire we are able to let go of that which no longer serves us and make room for more self-confidence, joy and freedom. The support of our partners gives us the courage to try new movements and expand our potential, learning to fly and do things we might not have thought possible! Inversions will be the topic of the day: by building strength, finding proper alignment, and keeping everything safe through using precise spotting techniques, we will be able to enjoy the dance between acrobatic strength and yogic elegance! We will enter new realms of movement by bringing familiar yoga poses in the air. Intermediate and advanced students will be given variations and learn to weave different elements into fluid flying transitions. A Thai massage sequence will seal the day and awaken the loving, kind and receiving qualities in us all, bringing us to a place of peaceful harmony.


AcroYoga blends the spiritual wisdom of yoga, the loving kindness of Thai massage, and the dynamic power of Acrobatics. These three ancient lineages form this practice that cultivates trust, connection and playfulness. This workshop series is open for ALL LEVELS, whether absolute beginners or experienced (Acro)yogis. Come alone or bring a friend with!
 
BIO: Sophia & Winni are both passionate yogis and bodyworkers, who are able to transmit their joy and knowledge to students in a deep yet playful way. They both teach Yoga (Hatha Yoga, Vinyasa flow, AcroYoga®) and Thai massage and are blissful nomadic yoga gypsies on a mission to spread peace and love in the hearts of people all over the world! Both Winni and Sophia are highly experienced and officially certified Level 2 AcroYoga teachers and have the blessings from the founders Jenny Sauerklein and Jason Nemer to share this beautiful practice. Visit their teacher's profile at www.acroyoga.org or check out their current tour schedule at www.flyingyogis.com
Payment info:
 early bird price (registration and deposit before 3rd of October)
-2950 kč (118 euro) whole workshop
-2700 kč (108 euro) student price for whole workshop


price after 3rd of October
-3300 kč (132 euro) whole workshop
-3050 kč (122 euro) student price for whole workshop

We also offer possibility to attend just friday, saturday or sunday session, please contact me for more info.
Student price is available just for full-time students (university or high school)
For registration, deposit is required.
Questions, informations and registration through email: yogini.veronika@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat